Сизни тинглашмаяптими?

Суҳбат давомида сизни диққат билан тинглашмаётганлигига шубҳа қилсангиз, ундай ҳолдасиз қўлларингизни кўкрак устида чалиштиринг. Агарда суҳбатдошингиз ҳам ушбу ҳаракатни қайтарса, демак у сизни жиддий қабул қилаётганига ишончингиз комил бўлса ҳам бўлади. 

тинглаш эшитиш